NewsletterSpriaznené stránky

 ThetaHealingČo je ThetaHealing?Prečo ThetaHealing?Ako vznikol? | Ako funguje? | Download – tvorba

 

Dočasne som na materskej dovolenke.

Aktuálne pre Vás pripravujeme nové priestory.

Konzultácie ponúkame prostredníctvom SKYPE alebo telefonicky

Termíny kurzov ThetaHealing budú zverejnené na novej WEB-stránke, ktorá je v príprave.

OSOBNÉ PORADENSTVO, INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE

Ponúkame možnosť individuálnych stretnutí a konzultácií na Vami zvolené témy. Pokiaľ vás niečo trápi a nechcete to riešiť v rámci seminárov, môžete si dohodnúť individuálnu konzultáciu.

Konzultácie sa konajú vo vopred dohodnutom čase a je potrebné si termín vopred rezervovať emailom alebo telefonicky.

telefón: +421 944 174 643

email:    haydenova.marcela@gmail.com

.

.

CESTA K VNÚTORNEJ SLOBODE – ZMEŇ SEBA A ZMENÍŠ SVOJ ŽIVOT

ThetaHealing® je meditačná technika 21. storočia určená na zmenu a skvalitnenie osobného, partnerského, profesionálneho, emocionálneho, spirituálneho aj fyzického zdravia.

Pomocou práce s rôznymi technikami, najmä však techniky práce s presvedčeniami, ktoré sú uložené v podvedomí vašej mysle, je možné nájsť a uvoľniť skryté negatívne programy, vzorce správania či automatické podvedomé reakcie a nahradiť ich novými, pozitívnymi.

Technika ThetaHealing® sa využíva na odhalenie už nefunkčných, nepotrebných, negatívnych presvedčení, ktoré nám blokujú dosiahnuť svoj plný potenciál.

ThetaHealing® je technika, pomocou ktorej dokážete jednoducho skvalitniť svoj súkromný, partnerský aj profesionálny život či podnikanie!

S čím Vám vie pomôcť:

 • nájdite životný entuziazmus
 • skvalitnite svoj osobný či partnerský život
 • skvalitnite svoj profesionálny život či podnikanie
 • zistite príčinu svojich neúspechov
 • sú vo vašom živote nežiaduce situácie, ktoré sa neustále opakujú?
 • transformujte strach, fóbiu alebo zlosť či nenávisť na porozumenie a napredovanie
 • uviazli ste v traume minulých udalostí a neviete ako z nich von?
 • ste intuitívny človek, ktorý na seba podvedome preberá negativitu druhých?

NAUČTE SA ŽIŤ „TU A TERAZ“ A VYCHUTNAJTE SI SVOJ ŽIVOT 

ThetaHealing® očami zakladateľky Vianny Stibal

 

Čo je ThetaHealing?

ThetaHealing® je meditačná technika, pomocou ktorej sa naučíte spájať so sebou, svojou Božskou podstatou a tvorivou energiou všetkého čo je.

ThetaHealing® môže využívať každý z nás bez ohľadu na vek, rasu či vierovyznanie – nemá základy v žiadnom náboženstve.

ThetaHealing® je súbor nástrojov a techník, ktoré nás učia, ako využívať vlastnú prirodzenú intuíciu tým, že sa spojíme s bezpodmienečnou láskou Tvorivej Energie, ktorá je zdrojom transformačnej sily.

ThetaHealing® umožňuje jednoducho a rýchlo identifikovať a transformovať hlboké programy, emočné vzorce a obmedzujúce presvedčenia, ktoré sú uložené v mysli, tele, podvedomí a duši, čím sa dosahuje zmena v kvalite života a reality daného človeka.

 

Prečo ThetaHealing?

 http://www.dreamstime.com/-image16995439 Hladina Theta (4-7 Hz) je názov, ktorý dali vedci mozgovej hladine, ktorú dosahujeme počas hlbokej meditácie. Je čiastočným útlmom vedomia, keď mozog nereaguje na vonkajšie podnety. Dostávame sa do nej pri najhlbšom uvoľnení a pri spánku doprevádzanom snami.

Navodiť samovoľne hladinu Theta a zotrvať v nej môže byť náročné, ale nie nemožné. Vedomé navodenie mozgovej frekvencie v hladine Theta umožňuje vstúpiť do podvedomej časti mysle. V nej je možné vnímať, vidieť, počuť a pracovať s Tvorivou energiou všetkého čo je.

Theta hladina je stavom hlbokej meditácie, spánku, snívania, dosahujeme ho krátko pred spaním a takmer pred prebudením. Dosahuje sa aj v hypnóze – ThetaHealing® však nie je hypnózou.

Prečo je Theta hladina dôležitá?

Pre telo, myseľ aj dušu je vedomé vstupovanie do hladiny Theta (hlbokej meditácie) veľmi výživné. Ponáranie sa do meditácie v hladine Theta pôsobí priaznivo na EQ, predstavivosť, podporuje kreativitu, harmonizuje obe hemisféry mozgu, skvalitňuje vyjadrovacie schopnosti a blahodárne pôsobí na fyzický aspekt zdravia.

ThetaHealing® meditácia automaticky prepne mozgovú frekvenciu do hladiny Theta. Práve v tejto hladine sme s neobyčajnou ľahkosťou schopní porozumieť všetkému, čo nám za plného vedomia nebolo úplne jasné, alebo vyriešiť problém, s ktorým si dlhodobo nevieme rady.

 

Ako vznikol?

vianna ThetaHealing® vyvinula v 90-tých rokoch minulého storočia Vianna Stibal, ktorá sa vtedy zaoberala prírodným liečiteľstvom, terapeutickými masážami a intuitívnou diagnostikou.V roku 1995 Vianne, matke 3 detí, diagnostikovali rakovinu, ktorá sa rýchlo šírila a zasahovala jej pravú nohu. Vianna skúšala všetko – dostupné konvenčné aj alternatívne metódy liečby, ale bez úspechu.

V priebehu jednej z terapií, ktoré viedla, Vianna zistila, že môže nariadiť okamžité uzdravenie fyzického ochorenia klientky a byť svedkom tohto liečenia. Keď svoj objav aplikovala na vlastnom rakovinovom ochorení, jej noha sa vrátila do normálnych rozmerov, opuchy spľasli a rakovina zmizla – okamžite! Od tej doby Vianna zdokonaľovala svoje znalosti a prax, a teraz po celom svete učí inštruktorov princípom ThetaHealing® tak, aby táto znalosť mohla byť zdieľaná a užívaná všetkými.

Vianna chcela vedieť, prečo jej technika funguje, a tak požiadala o pomoc lekára, ktorý napojil praktikantov ThetaHealing® a ich klientov na elektroencefalograf. Zistili, že sa mozog praktikantov automaticky prepína do hladiny Théta. Navyše, keď praktikant ThetaHealing® začal pracovať s klientom, frekvencia mozgových vĺn klienta tiež automaticky prešla do stavu Théta (bunková komunikácia). Okrem Vianniných vedeckých skúmaní sa v poslednej dobe objavuje stále viac a viac kníh potvrdzujúcich, že mozgové vlny Théta nám umožňujú prístup k podvedomiu i vyššej úrovni vedomia.

Vďaka tisícom klientov Vianna objavila nielen úžasný spôsob, ako sa napojiť na tvorivú energiu, ale aj to, že táto energia môže okamžite zmeniť presvedčenia a pocity, ktoré sú spojené s chorobou. Najzásadnejším objavom bolo zistenie, že techniku je možné naučiť aj ostatných. Vianna, zakladateľka ThetaHealing®, naučila túto techniku už tisíce ľudí. V súčasnosti školí lektorov techniky ThetaHealing® po celom svete, aby ju mohli odovzdávať ďalej …

/viac informácií na www.thetahealing.com/

 

Ako funguje?

Všetko, čo sa v našom živote deje sme si vytvorili prostredníctvom myšlienok, názorov a vzorcov „skrytých“ v našom podvedomí. Je to práve podvedomá časť mysle (tvorí 88%), ktorá tieto presvedčenia, názory a vzorce správania drží. Ak chcete zmeniť svoje životy, zmeňte svoje presvedčenia a názory, ktoré sú v podvedomí skryté.

Presvedčenia si v podvedomí držíme na štyroch rôznych úrovniach:

 • základná úroveň (súčasný život),
 • genetická úroveň (dedičná),
 • iné životy a
 • úroveň duše

Presvedčenia základnej úrovne – väčšinu týchto presvedčení sme získali v priebehu tohto života do veku 4 rokov. Práve v skorom veku, ba dokonca počas tehotenstva je formovaná väčšina životných presvedčení, názorov a vzorcov správania. Tieto programy a presvedčenia budú stále nevedome ovplyvňovať či zasahovať do nášho života, až kým si ich neuvedomíme a na vedomej úrovni nezmeníme.

Presvedčenia genetickej úrovne – sú získané od našich predkov, pričom sme ovplyvňovaní až 7 generácií dozadu (a náš život ovplyvňuje 7 generácií dopredu). Na tejto úrovni môžu byť rôzne druhy názorov, presvedčení, ktoré si Vaša rodina nesie niekoľko desaťročí či dokonca stáročí. Medzi takéto presvedčenia patria zväčša tie, ktoré podčiarkujú určitý rodinný systém (problém) alebo za určitých podmienok tento problém vyvolajú.

Úroveň historická (iných životov) – tieto presvedčenia pochádzajú zo spomienok na iné životy, ktoré niektorí ľudia považujú za „minulý život“ a iní sa domnievajú, že ide o „paralelné životy“. Práve na tejto úrovni sú držané rôzne obavy a fóbie. Spomienka na udusenie v inom živote môže vytvoriť klaustrofóbiu v tomto živote. ThetaHealing® technika môže tohto životnú fóbiu zmeniť tým, že naučí podvedomie rozdiel medzi tým, čo sa stalo vtedy a čo sa deje teraz.
Mnoho ďalších celoživotných presvedčení sa odráža v sľuboch alebo záväzkoch, ktoré sme v iných životoch dali, napr.:

Sľub chudoby
Sľub mlčania
Sľub otroctva
Sľub cudnosti
Sľub samoty

Presvedčenia na úrovni duše – zahŕňa presvedčenia o tom, kým v svojej podstate skutočne sme. Sú to zvyčajne presvedčenia o tom, kým sme a aký je náš účel v tomto živote. Odzrkadľuje náš pohľad na radosť, šťastie, lásku, mier atď ….

 

DOWNLOAD – Tvorba pocitov

Čo je to download? Download je proces tvorby nových presvedčení alebo pocitov (podobne ako u programov do počítača). Každý z nás má právo na kvalitný, zmysluplný život plný radosti, šťastia a lásky, preto si dovoľte tieto nové pocity do svojho života prijať a absorbovať ich každou bunkou svojho tela.

Na dosiahnutie kvalitného života je dôležité nie len odstrániť nefunkčné a obmedzujúce presvedčenia ale aj vytvoriť nové a pozitívne pocity, aby sme boli schopní žiť každodenný život v radosti, šťastí a láske. Nie všetci vieme aké to je žiť v harmónii, šťastne a plnohodnotne. Nie všetci vieme aké to je byť milovaní, chcení či prijatí.

Naším cieľom je postupne zverejňovať rôzne downloady, ktoré by vám mohli pomôcť v ďalšom osobnom či profesionálnom raste. Downloadované môžu byť len s Vaším súhlasom. Všetky downloady, ktoré zverejníme sú energeticky naprogramované tak, aby každý kto má záujem naučiť svoje podvedomie a všetky bunky svojho tela daným pocitom, povie po ich prečítaní „ANO“, bude automaticky jeho podvedomie a všetky bunky jeho tela naučené tomu aké to je žiť život s pocitom, ktorý práve získal.

Aby ste mali istotu, že žiaden z nich nepremeškáte prihláste sa na odber newslettera na ľavej lište a získajte pravidelné downloady e-mailom.

 

Kalendár

<< máj 2022 >>
pusšpsn
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Marcela Haydenová

Marcela Haydenová