Monthly Archives: september 2014

Keď som skutočne začal milovať sám seba …

Keď som skutočne začal milovať sám seba, pochopil som, ako veľmi druhého zahanbuje, keď sa mu snažím vnútiť svoje želania, aj keď viem, že na to nie je vhodná chvíľa, ani na to ten človek nie je pripravený. Aj keby som tým človekom bol ja sám.

Dnes už viem, že sa tomu vraví SEBAÚCTA.

Pokračovať v čítaní