NewsletterSpriaznené stránky

KURZY

Naštartuj svoj život smerom, ktorým chceš, aby sa uberal.

Vykroč z komfortnej zóny cestujúceho

na pozíciu šoféra vlastného života!

 

THETAHEALING® KURZY sú koncipované zakladateľkou Viannou Stibal a ich základom je práca s univerzálnou tvorivou energiou. ThetaHealing® kurzov sa môže zúčastniť každý, kto verí vo vyšší princíp (Stvoriteľ, Boh, Energia, Univerzum …).

CERTIFIKOVANÉ KURZY, ktoré ponúkame:

BASIC DNA 1 (základný kurz)

ADVANCED DNA 2 (nadstavbový kurz)

DIG DEEPER (technika Digging)

SOUL MATE  (spriaznené duše)

MANIFESTING & ABUNDANCE (zhmotňovanie a hojnosť)

BODY SCAN (technika Body scan)

INTUITIVE ANATOMY (intuitívna anatómia)

GAME OF LIFE (hra života)

RAINBOW CHILDREN (dúhové duše)

WORLD RELATIONS (svetové vzťahy)

Základom kurzov je práca s podvedomím. S presvedčeniami, vzorcami a programami, ktoré držíme v rôznych oblastiach života či na rôznych úrovniach nášho bytia.

Kurzy na Slovensku vediem od r. 2012 a z vlastnej praxe viem, že naučiť sa pracovať s tvorivou energiou dokáže skutočne každý. Každý kto v ňu verí a chce s ňou pracovať, pretože je súčasťou každého z nás.

Naše podvedomie a všetky programy, vzorce a presvedčenia v ňom uložené nás ovplyvňujú bez ohľadu na to, či tomu veríme alebo nie …. Prečo teda nevyužiť možnosť naučiť sa so svojím podvedomím pracovať?

Ten, kto vie čo a ako ho ovplyvňuje je schopný kráčať cestou života VEDOME. Uvedomuje si seba ako celistvú bytosť. Kráča a realizuje sa spôsobom, ktorý mu prináša radosť, šťastie, hojnosť a naplnenie.

Na certifikovaných kurzoch sa naučíte a pomocou praktického tréningu zistíte, ako jednoducho vie náš mozog prejsť do hladiny Théta a ako ju postupne vedome udržiavať a prehlbovať.

Možno sa pýtate prečo by som to mal vedieť? K čomu mi to môže pomôcť?

Vedomé ovládanie prepínania mozgových vĺn (frekvencie) do hladiny Théta vám umožní prístup do vášho  podvedomia. Podvedomie je spojené s pocitmi a intuíciou. Je to práve to miesto, kam sa ukladajú všetky spomienky, zážitky pozitívne aj negatívne, traumy a presvedčenia, ktoré si nesieme z tohto života alebo ako bunkovú pamäť spomienok našich predkov zakódovanú v génoch (v našej DNA) a ktoré ovplyvňujú viac ako 80% nášho života bez toho, aby sme si to uvedomovali.

 

Pre dosiahnutie hlbšieho pochopenia techník práce s podvedomím pomocou ThetaHealing® kurzov, sa odporúča absolvovať minimálne:

BASIC DNA  a ADVANCED DNA

 

Pre tých, ktorí by radi prenikli do hĺbky poznania seba samého alebo aktívne pomáhali druhým ako oficiálni konzultanti sa odporúča absolvovať aj intenzívny 15-dňový certifikovaný kurz:

INTUITÍVNA ANATÓMIA  a ďalšie nadstavbové kurzy

 

Ako zistím, či kurzy ponúka certifikovaý Inštruktor?

Absolvovaním certifikovaných kurzov ThetaHealing® získavate Certifikát vystavený zakladateľkou Viannou Stibal, ku ktorým majú prístup iba certifikovaní Inštruktori.

THInK ThetaHealing® Institute of Knowledge
1615 Curlew Dr, Ammon ID 83406

 

 

 

 

Kalendár

<< máj 2022 >>
pusšpsn
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Marcela Haydenová

Marcela Haydenová