Pozitívne myslenie

Je pozitívne myslenie vždy liečivé?

Čo je to pozitívne myslenie? Mnohí si tento stav mysle zamieňajú za pojem. Často sa v praxi stretávam s ľuďmi, ktorí sa na pozitívne myslenie sústredia tak veľa, že každú nepríjemnú myšlienku, pocit alebo emóciu okamžite potláčajú. V dobrej viere si myslia, že keď sa budú sústrediť len na pozitívne myslenie bude všetko OK – tak, ako si želajú … Realita je často krát iná. Časom sú frustrovaní, nahnevaní alebo majú pocit, že čokoľvek spravia, nič nefunguje. Neuvedomujú si, že práve tá snaha byť stoj čo stoj pozitívne naladení, im spôsobuje najväčšie problémy.

Ako z toho začarovaného kruhu von?

Prvým a dôležitým krokom je prijímať sa komplexne.

Naučiť sa ohodnotiť svoje silné stránky a uvedomiť si svoje slabé stránky. Prijať sa aj vtedy keď sa cítite na dne, keď máte pocit, že vám nikto nerozumie a nikto vás nechápe, že sa dokážete mať radi aj keď máte pocit, že už nemôže byť horšie, že ste v úplnej kaši … Vaše silné stránky vám pomáhajú rozvíjať tie slabé stránky. Slabé stránky potom možno vnímať ako vyzývateľov a zároveň učiteľov. Ak si umožníte vidieť aj svoje slabé miesta, môžete s nimi začať pracovať. V tom momente sa ich prestanete báť a postupne zanikne aj podvedomá potreba ich potláčať. Vtedy môžete povedať, že ste prijali zodpovednosť za seba, svoj život a svoje šťastie.

S láskou Marcela