Prianie a Túžba

Existuje veľký rozdiel medzi vyslaním priania a túžobného chcenia.

Ak vyšleme silné prianie, svoj čistý zámer očistený od očakávania vieme veci v živote zhmotniť rýchlo a efektívne.
Silné želanie = Konám = Mám

Ak však na danej veci alebo situácii, ktorú chceme zhmotniť ľpieme, či po nej túžime je proces zhmotnenia oveľa pomalší a niekedy až nemožný.
Túžobné želanie = Nekonám = Nemám

Pričom nekonanie vytvára nadbytočný energetický potenciál, ktorý sťahuje daného človeka k túžbe po tom, čo nemá

Časom sa táto túžba energeticky správa ako závislosť a v mysli sa tvoria podvedomé alebo vedomé výhovorky typu „Ak dokážem …, budem …“ alebo „Až keď budem …., urobím …“ atď.

Z toho vzniká silný nadbytočný potenciál a dochádza k spúšťaniu rovnovážnych síl, t.j. že sa danému človeku nielen nezhmotnia jeho túžby ale dokonca sa energeticky vytvára blok v danej oblasti či veci o ktorú má záujem.

Verím, že toto poznanie vám pomôže pri vytváraní prianí a budete si uvedomovať kde a pri ktorých veciach, či situáciách ste už v energii, ktorá zhmotnenie blokuje.

Uvoľnite chcenie a prahnutie a nahraďte ho čistým zámerom, že je možné a bezpečné zhmotniť tieto veci do vášho života a umožnite svojmu vnútornému Tvorcovi zhmotniť ich najlepším a najvyšším spôsobom pre vás.

S láskou a úctou
Marcela