Reakcia – Konanie

Určite ste už veľakrát počuli, že na dosiahnutie svojich cieľov je potrebné konať.

Čo je to však konanie?

Väčšina ľudí nekoná ale reaguje! Preto ich výsledky nie sú vždy presne také, ako si mysleli, že budú.

To, že ste v reakcii dokážete rozlíšiť ak si uvedomíte rozdiel medzi reakciou a konaním. Reagujúci človek rieši veci zvyčajne rýchlo, bezhlavo – bez uvedomenia si, čo sa skutočne v ňom či okolo neho deje. Poznáme to všetci. Prchkosť, nerozvážnosť alebo naopak dusíme, tlmíme a presviedčame samých seba, že ešte vydržím – a potom BUM a výbuch emócií, nekontrolovateľné správanie a sme tam, v reakcii. Všetci sme sa tam niekedy ocitli. Niekto si dokonca ani neuvedomuje, že tam je.

Byť si niečoho vedomý nemusí znamenať byť aj UVEDOMELÝM!

Uvedomelosť je proces, životný štýl a cesta. Uvedomelý človek dospel do momentu kedy vníma seba a svet okolo seba v pestrofarebných odtieňoch. Vníma, že on, ľudia a situácie okolo neho nie sú len čierne alebo biele. Uvedomil si, že neexistuje dobré alebo zlé. Pochopil ako vidieť seba ako komplexnú bytosť. Je schopný aj nie veľmi príjemné situácie vidieť s nadhľadom. Vie si byť pozorovateľom a neustále prehlbuje schopnosť vidieť veci v rôznych uhloch pohľadu.

Svojím myslením, rečou a vedomým konaním aj ŽIJE!

Konanie je akt uvedomelého životného štýlu, vyjadrením celistvosti a osobnostnej integrity – schopnosť vedome prejavovať samého seba, svoj život a tým dosahovať naplnenie vo všetkých oblastiach života.

Áno, ja viem. Znie to skvele – znie to tak krásne! Ale vyzerá to tak vzdialene … ak vás vaše myšlienky doviedli kdesi sem – uvedomte si, že to je len  DOBRÁ VÝHOVORKA ako žiť v „sladkej“ nevedomosti 

Nedajte sa oklamať pohodlnosťou a postupne krok za krôčikom vedome konajte – výsledky sa dostavia čoskoro

S láskou Marcela